LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B5 - CZERWIEC 2015 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.05-01-15.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Konstrukcja szkieletu z profili stalowych UW i CW
Uwaga: Konstrukcję należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZNCP zakończenia montażu szkieletu i przewiązek (Rezultat 1 i 2)
1 Szkielet zamocowany w odległości 90 cm od narożnika ściany (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)
2 Wysokość szkieletu wynosi 140 cm od poziomu podłogi (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)
3 Profile poziome UW przycięte na długość 100 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)
4 Dwa zamocowane do podłogi profile poziome UW na całej długości podklejone taśmą akustyczną
5 Dwa zamocowane do ściany profile pionowe CW na całej długości podklejone taśmą akustyczną
6 Odległość w świetle między profilami UW zamocowanymi do podłogi wynosi 10 cm (dopuszczalne odchylenie wymiarowe ± 1 cm)
^ Odległość w świetle między profilami CW zamocowanymi do ściany jest równa odległości między profilami UW zamocowanymi do podłogi
8 Maksymalny rozstaw osiowy profili CW wynosi 60 cm
9 Rozstaw osiowy profili CW jednakowy w obydwu konstrukcjach szkieletu Rezultat 2. Zamontowane przewiązki szkieletu
Uwaga: Zamontowane przewiązki szkieletu należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZNCP zakończenia montażu szkieletu i przewiązek (Rezultat 1 i 2)
1 Przewiązka A przycięta na długość co najmniej 30 cm
2 Przewiązka B przycięta na długość co najmniej 30 cm
3 Przewiązka A zamontowana osiowo w połowie wysokości profilu CW ± 3 cm
4 Przewiązka B zamontowana osiowo w połowie wysokości profilu CW ± 3 cm
5 Przewiązka A zamocowana do profilu CW co najmniej trzema wkrętami
6 Przewiązka B zamocowana do profilu CW co najmniej trzema wkrętami
7 Przewiązki nie wystają poza lico szkieletu
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B5