LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B5 - CZERWIEC 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.05-01-16.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj ściankę działową w systemie suchej zabudowy. Konstrukcję nośną i opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Profile CW 50 i UW 50 stykające się ze ścianą i podłogą oklej taśmą akustyczną i zamontuj do podłoża łącznikami rozporowymi szybkiego montażu SM 6 x 60 mm. Profile UW 50 z profilami CW 50 połącz przy użyciu zaciskarki. Po wykonaniu konstrukcji pod zabudowę ściany zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego możesz przystąpić do dalszych prac.
Po wykonaniu pojedynczego opłytowania ponownie zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego możesz kontynuować pracę.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.
Ścianka działowa z opłytowaniem
WIDOK B-B
PODŁOGA
Wymiary podano w cm
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B5