LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B5 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.05-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj obudowę słupa z bloczków gazobetonowych płytami gipsowo-kartonowymi, zgodnie z rysunkami 1 i 2.
Z profili CD 60 i UD 30 wykonaj ruszt zgodnie z rysunkiem 1. Profile połącz ze słupem klipsami mocującymi przykręconymi do słupa. Po wykonaniu rusztu zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN przystąp do dalszych prac.
Opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem 2 przy użyciu blachowkrętów 3,5 mm x 25 mm.
Na jednym z boków słupka zastosuj połączenie płyt o krawędziach ostrociętych.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B5