LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B5 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.05-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj w systemie suchej zabudowy szkieletową ściankę działową z jednostronnym opłytowaniem wraz z izolacją akustyczną. Konstrukcję nośną oraz opłytowanie wykonaj zgodnie z rysunkiem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Profile CW 50 i UW 50 stykające się ze ścianą i podłogą oklej taśmą akustyczną i zamontuj do podłoża łącznikami rozporowymi szybkiego montażu SM 6 x 60 mm. Profile UW 50 z profilami CW 50 połącz przy użyciu zaciskarki.
Po wykonaniu szkieletu ścianki działowej i opłytowania zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN możesz przystąpić do wykonania izolacji akustycznej.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych
(wyciąg)
- dopuszczalne odchylenie ścianki od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±20 mm,
- dopuszczalne odchylenie profili i opłytowania od kierunku pionowego nie może być większe niż 10 mm na całej wysokości ścianki,
- dopuszczalne odchylenie profili od kierunku poziomego nie może być większe niż 10 mm na długości poszczególnych fragmentów ścianki,
- dopuszczalne odchylenie od kąta prostego pomiędzy ścianami nie może być większe niż 5 mm na długości poszczególnych fragmentów ścianki,
- profile CW i UW zamontowane do podłoża kołkami o rozstawie maks. 50 cm,
- rozstaw profili CW nie może przekraczać 60 cm w osi,
- pomiędzy podłogą a płytą gipsowo-kartonową należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości 10 mm ±5 mm,
- płyty gipsowo-kartonowe przykręcone do rusztu blachowkrętami o rozstawie 25 cm ±2 cm,
- łby wkrętów nie przebijają kartonu i nie wystają poza lico płyty,
- płyty wełny mineralnej są ułożone ściśle na całej powierzchni ścianki.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- szkielet ścianki działowej,
- opłytowanie ścianki działowej,
- izolacja akustyczna ścianki działowej oraz
- przebieg wykonania ścianki działowej z izolacją akustyczną.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B5