LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B6 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.06-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Zagruntowana powierzchnia ściany pod tapetowanie
Uwaga! Ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN zakończenie czynności gruntowania
1 powierzchnia ściany zagruntowana pod tapetowanie na całej powierzchni zgodnie z rysunkiem
2 na zagruntowanej powierzchni nie są widoczne nierówności Rezultat 2. Pomalowany fragment ściany
1 dolna linia odcięcia koloru zgodnie z rysunkiem ±10 mm
2 prawa skrajna linia odcięcia koloru zgodnie z rysunkiem ±10 mm
3 górna linia odcięcia koloru zgodnie z rysunkiem ±10 mm
4 fragment ściany pomalowany na kolor jasnofioletowy
5 krawędzie odcięcia koloru w linii prostej ±2 mm/l m
6 krawędzie odcięcia koloru wykonane w pionie ±2 mm/l m
7 krawędzie odcięcia koloru wykonane w poziomie ±2 mm/l m
8 brak śladów pędzla na powłoce malarskiej
9 brak prześwitów podłoża na powłoce malarskiej
10 brak uszkodzeń powłoki po odklejeniu taśmy malarskiej
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B6