LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - CZERWIEC 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-19.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Izolacja przeciwwilgociowa i akustyczna
Uwaga! Zdający po wykonaniu każdej z izolacji zgłasza gotowość do oceny rezultatu przez podniesienie ręki. Po dokonaniu oceny każdej z poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.
izolacji należy
1
Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z folii paroizolacyjnej
2 Folia paroizolacyjna ułożona na podłożu w miejscu układania paneli podłogowych zgodnie z rysunkiem.
Uwaga: Dopuszcza się wywinięcie folii na ściany oraz ułożenie jej poza obrys paneli pod warunkiem obcięcia jej nadmiaru po zamontowaniu listew i ułożeniu posadzki
3 Folia paroizolacyjna ułożona na zakładkę bez sklejania
4 Minimalna szerokość zakładki z folii paroizolacyjnej wynosi 200 mm
5 Izolacja akustyczna wykonana z pianki podkładowej
6 Pianka podkładowa ułożona na folii w miejscu układania paneli podłogowych zgodnie z rysunkiem
Uwaga: Dopuszcza się ułożenie pianki poza obrys paneli, pod warunkiem obcięcia jej nadmiaru po ułożeniu posadzki
7 Pianka podkładowa ułożona na styk
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B7