LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj, na przygotowanym podłożu i zgodnie z rysunkiem, okładzinę ścienną z płytek ceramicznych szkliwionych. Płytki przyklej na przygotowanej przez siebie zaprawie klejowej. Nie fuguj spoin. Zamocuj na ścianie po lewej stronie narożnika drewnianą listwę montażową, na ścianie po prawej jest już zamocowana.
W miejscu wyjścia rur instalacyjnych wykonaj w płytkach otwory o średnicy 12,5 mm. Zamontuj listwę narożnikową o długości równej wysokości okładziny.
Podczas wykonywania okładziny przestrzegaj przepisów bhp i warunków technicznych wykonania i odbioru robót okładzinowych oraz zachowuj porządek.
Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.
Widok okładziny do wykonania.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:
- wykonana okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych,
- zamontowana listwa narożnikowa
oraz
- przebieg cięcia płytek i wykonania okładziny.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B7