LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Przycięte płytki
1 Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek nie są wyszczerbione
2 Krawędzie cięcia wszystkich płytek są wykonane w linii prostej
3 Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek są wykonane wzdłuż przekątnej płytki
4 Żadna przycięta płytka nie jest popękana Rezultat 2. Okładzina ceramiczna
1 Dolna krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm
2 Lewa krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm
3 Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem
4 Odchylenie dolnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/l m
5 Odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/l m
6 Odchylenie skośnej krawędzi okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/l m (w jednym miejscu)
7 Odchylenie lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/l m (w jednym miejscu)
8 Szerokość wszystkich spoin pionowych i poziomych między płytkami wynosi 3 mm ±1 mm
9 Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową
10 Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową
ca
I I
-4-> CA
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B7