LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Przycięte płytki
1 Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek nie są wyszczerbione
2 Krawędzie cięcia wszystkich płytek są wykonane w linii prostej
3 Krawędzie cięcia co najmniej trzech płytek są wykonane wzdłuż przekątnej płytki
Wszystkie przycięte płytki są całe (nie są popękane) Rezultat 2. Okładzina ceramiczna
1 Dolna krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm
2 Lewa krawędź okładziny wykonana zgodnie z rysunkiem ±10 mm
3 Układ płytek w okładzinie wykonany zgodnie z rysunkiem
Odchylenie dolnej krawędzi okładziny od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm/l m
5 Odchylenie lica okładziny od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm/l m
6 Odchylenie skośnej krawędzi okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/l m (w jednym miejscu)
7 Odchylenie lica okładziny od linii prostej nie większe niż 3 mm/l m (w jednym miejscu)
8 Szerokość wszystkich spoin między płytkami wynosi 3 mm ±1 mm
9 Szczeliny między płytkami nie są zabrudzone zaprawą klejową
10 Powierzchnia okładziny nie jest zabrudzona zaprawą klejową
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B7