LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B7 - STYCZEŃ 2019 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.07-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Okładzina ceramiczna z lewej strony naroża
1 Dolna krawędź okładziny wykonana na wysokości 10 cm ±10 mm od podłogi
2 Okładzina wykonana o wymiarach zadanych na rysunku (3 x 4 płytki) ±10 mm
3 Lewa krawędź okładziny wykonana w linii prostej ±3 mm/1 m co najwyżej w jednym miejscu
4 Lewa krawędź okładziny wykonana w pionie ±2 mm/1 m
5 Górna krawędź okładziny wykonana w linii prostej ±3 mm/1 m co najwyżej w jednym miejscu
6 Górna krawędź okładziny wykonana w poziomie ±2 mm/1 m
7 Powierzchnia lica jest pionowa, a dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny pionowej ±3 mm/1 m i pionie ±2 mm/1 m
8 Okładzina wykonana w układzie kolorystycznym zgodnym z rysunkiem
9 Spoiny pionowe i poziome bez zabrudzenia klejem o szerokości 3 mm ±1 mm
10 Lico okładziny bez zabrudzeń resztkami kleju.
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B7