LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.12-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według przedstawionych wskazań. W tym celu:
1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux, zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM, kartę graficzną oraz kartę sieciową.
UWAGA: po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
2. Uruchom system Windows i za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oprogramowania wykonaj identyfikację karty graficznej. Wyniki działania programu zapisz w postaci zrzutu ekranowego o nazwie test w formacie graficznym i umieść go na Pulpicie konta Administrator w folderze Egzamin. Wyniki testu zapisz w tabeli identyfikacja karty graficznej.
3. Skonfiguruj system Windows, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administratorl2!@
UWAGA: czynności z punktu 3a, 3b oraz 3c należy wykonać z użyciem wiersza poleceń (konsoli), a zrzuty ekranowe okna wiersza poleceń (konsoli) z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w plikach graficznych o nazwie konsola_3a, konsola_3b, konsola_3c na Pulpicie w folderze Egzamin konta Administrator
a) utwórz konta egzaminl oraz egzamin2 z silnymi hasłami oraz z ograniczonymi uprawnieniami. Hasła do kont zapisz w tabeli Hasła
b) utwórz grupę egzamin
c) przypisz nowo utworzone konta do grupy egzamin
d) system ma wymuszać tworzenie złożonych haseł o minimalnej długości 9 znaków
e) system ma blokować konto użytkownika na 15 minut po dwóch nieudanych próbach logowania
f) system ma wymuszać zmianę haseł co 10 dni
g) system ma monitować o zmianę hasła na 3 dni przed jego wygaśnięciem
h) grupa egzamin ma mieć możliwość zmiany czasu systemowego
i) użytkownik egzaminl ma mieć do dyspozycji 10% wielkości dysku twardego j) na dysku C ma znajdować się folder egzamin2
k) folder macierzysty użytkownika egzamin2 ma znajdować się na dysku C w folderze egzaminl
4. Skonfiguruj system Linux, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator 12! @
a) w katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog egzamin_linux
b) zmień uprawnienia do katalogu egzamin_linux na odpowiadające wartości liczbowej 541 c) sprawdź ilość partycji na dysku twardym, a ich liczbę oraz oznaczenie zapisz w tabeli Linux partycje
d) wyszukaj w katalogu fbin plik zajmujący najwięcej miejsca. Jego nazwę oraz wielkość zapisz w tabeli Wyszukiwanie pliku
e) zmień datę systemową na 25 stycznia 2018 roku oraz godzinę na 22:50. Wykonaj zrzut ekranowy dokumentujący sposób zmiany daty oraz godziny. Zapisz go w katalogu domowym użytkownika Administrator w pliku o nazwie czas.png.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E12