LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: E.12-02-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź montaż komputera oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych według przedstawionych wskazań. W tym celu:
1. Podłącz w zestawie komputerowym dysk twardy z zainstalowanym systemem Windows oraz Linux, zamontuj na płycie głównej komputera pamięć RAM, kartę graficzną oraz kartę sieciową.
UWAGA: po zamontowaniu wszystkich podzespołów oraz podłączeniu kabli sygnałowych i zasilających zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
2. Uruchom system Windows i za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym oprogramowania wykonaj identyfikację karty graficznej. Wyniki działania programu zapisz w postaci zrzutu ekranowego o nazwie test w formacie graficznym i umieść go na Pulpicie konta Administrator w folderze Egzamin. Dodatkowo wyniki testu zapisz w tabeli Identyfikacja karty graficznej.
3. Skonfiguruj system Windows, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator 12! @
UWAGA: czynności z punktu 3c, 3d oraz 3e należy wykonać z użyciem wiersza poleceń (konsoli), a zrzuty ekranowe okna wiersza poleceń (konsoli) z wykonywanymi poleceniami należy zapisać w plikach graficznych o nazwie konsola_3c, konsola_3d, konsola_3e na Pulpicie w folderze Egzamin konta Administrator
a) utwórz konta egzaminl oraz egzamin2 z silnymi hasłami oraz z ograniczonymi uprawnieniami. Hasła do kont zapisz w tabeli Hasła
b) użytkownik egzaminl ma mieć możliwość zamykania systemu, natomiast użytkownik egzamin2 nie ma mieć takich uprawnień
c) system ma blokować możliwość logowania się użytkownika egzamin2 codziennie pomiędzy godziną 22:00 a 7:00
d) sprawdź, kiedy ostatni raz logował się użytkownik Administrator
e) sprawdź wersję posiadanego systemu operacyjnego Windows
f) zabroń użytkownikom korzystania z programu Notatnik
g) utwórz na pulpicie konta Administrator folder Dane
h) zmniejsz partycję systemową Windows o 10%
i) na zwolnionej przestrzeni dyskowej utwórz nową partycję, sformatuj ją i podłącz do folderu Dane
4. Skonfiguruj system Linux, wykorzystując w tym celu konto Administrator z hasłem Administrator 12! @
a) znajdź w systemie Linux dane dotyczące numeru wersji kernela i zapisz je w tabeli Linux dane
b) wyszukaj w katalogu domowym użytkownika Administrator ukryte pliki lub katalogi i zapisz nazwę jednego z nich w tabeli Linux dane
c) w katalogu domowym użytkownika Administrator załóż katalog egzamin_linux
d) zmień właściciela katalogu egzamin_linux na użytkownika root
e) załóż konto użytkownika o nazwie egzamin, którego katalog domowy będzie znajdował się w katalogu głównym
f) spersonalizuj konto użytkownika egzamin w taki sposób, aby jego domyślną powłoką była powłoka sh
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E12