LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: E.12-02-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne elementy znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, przeprowadź modernizację komputera według przedstawionych wskazań oraz wykonaj konfigurację ustawień zainstalowanych systemów Windows oraz Linux.
W tym celu:
1. Przeprowadź test wpływu obciążenia procesora na jego temperaturę i wyciągnij wnioski dotyczące wydajności układu chłodzenia procesora w systemie Windows. W tym celu:
UWAGA: do modernizacji i konfiguracji komputera w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła).
- zainstaluj program HWiNFO oraz skopiuj program SuperPi z nośnika opisanego Dane/Programy na Pulpit użytkownika Administrator
- zgodnie ze wzorem Tabeli 1. Analiza obciążenia procesora utwórz w arkuszu kalkulacyjnym plik o nazwie analiza. Utworzona tabela powinna w pierwszej kolumnie zawierać wiersz Total CPU, a poniżej liczbę wierszy odpowiadającą liczbie rdzeni procesora, opisanych kolejno CPU0, CPU1, CPU2, itd. Plik zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN
- w programie HWiNFO ustaw szybkość odświeżania danych pomiarowych na 100 ms. Wykonaj zrzut potwierdzający wykonaną czynność. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą odświeżanie na nośniku USB opisanym EGZAMIN
- przed rozpoczęciem testu wykonaj zrzut ekranu w programie HWiNFO, zawierający widoczne uśrednione parametry początkowe, wyszczególnione w Tabeli 1. Analiza obciążenia procesora. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pi l na nośniku USB opisanym EGZAMIN. Odczytane parametry zanotuj w odpowiedniej kolumnie tabeli, znajdującej się w pliku analiza
- uruchom test w programie SuperPi z przybliżeniem 2M. Przeprowadzany test udokumentuj zrzutem z programu SuperPi. Zrzut jako plik graficzny zapisz pod nazwą test_pi na nośniku USB opisanym
EGZAMIN
- po zakończeniu działania testu w programie SuperPi wykonaj zrzut ekranu w programie HWiNFO zawierający widoczne uśrednione parametry końcowe, wyszczególnione w tabeli Analiza obciążenia procesora. Zrzut zapisz jako plik graficzny pod nazwą pi_2 na nośniku USB opisanym EGZAMIN. W tabeli znajdującej się w pliku analiza zanotuj do odpowiedniej kolumny wyniki obserwacji,
- na podstawie zebranych danych oceń wydajność układu chłodzenia procesora. Pod tabelą zapisaną w pliku analiza zapisz wniosek dotyczący wpływu obciążenia procesora obliczaniem przybliżenia liczby Pi na temperaturę procesora wraz z odpowiedzią na pytanie, czy jego chłodzenie jest wydajne.
2. Zamontuj na płycie głównej komputera zapasową kartę graficzną oraz zestaw modułów pamięci RAM. W tym celu:
- zdemontuj moduły pamięci RAM oraz kartę graficzną zainstalowaną na płycie głównej komputera, w przypadku zintegrowanej karty wyłącz ja w BIOS lub Menedżerze Urządzeń,
- na płycie głównej zamontuj zapasowy zestaw modułów pamięci RAM i zapasową kartę graficzną oraz zainstaluj sterowniki karty graficznej w systemie Windows.
UWAGA: po zamontowaniu podzespołów zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E12