LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E12 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 8

KOD ARKUSZA: E.12-08-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykorzystując dostępne podzespoły oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym przeprowadź diagnostykę i modernizację komputera według wskazań oraz wykonaj konfigurację systemów zainstalowanych na dysku twardym.
UWAGA Do prac konfiguracyjnych w systemie Windows wykorzystaj konto Administrator (bez hasła), a w systemie Linux - konto technik z hasłem egzamin (konto z uprawnieniami użytkownika root). Na nośniku opisanym DANE/PROGRAMY znajdują się dane oraz wersje instalacyjne oprogramowania niezbędne do wykonania zadania. Wszystkie utworzone i zmodyfikowane pliki zapisz na nośniku USB opisanym EGZAMIN. 1. Przeprowadź partycjonowanie zapasowego dysku twardego:
a) zdemontuj zainstalowany dysk twardy HDD1 i zamontuj zapasowy dysk twardy oznaczony jako HDD2, znajdujący się na stanowisku egzaminacyjnym
UWAGA: Po wykonaniu montażu zapasowego dysku twardego HDD2 zgłoś przewodniczącemu ZN -przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych.
b) za pomocą bootowalnego nośnika opisanego GPARTED, znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym, utwórz na dysku HDD2 trzy partycje według zaleceń:
UWAGA: Po wykonaniu partycjonowania dysku zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki -gotowość do oceny. Po uzyskaniu zgody przystąp do demontażu dysku HDD2.
c) zdemontuj dysk twardy HDD2 i zamontuj dysk twardy HDD1 z zainstalowanymi systemami operacyjnymi
UWAGA: Po wykonaniu montażu dysku twardego HDD1 zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu Linux.
2. W systemie Linux przeprowadź identyfikację zainstalowanych podzespołów:
a) korzystając z oprogramowania systemowego wyszukaj informacje o parametrach podzespołów zestawu komputerowego ujętych w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu i Tabeli 2. Identyfikacja podzespołów i ocena. Jako dokumentację przeprowadzonych czynności wykonaj zrzuty ekranu. Zrzuty wklej do pliku edytora tekstu, a następnie zapisz go pod nazwą PODZESPOŁY
b) zanotuj w Tabeli 1. Specyfikacja podzespołu w arkuszu egzaminacyjnym parametry dysku twardego
c) zanotuj w Tabeli 2. Identyfikacja podzespołów i ocena w arkuszu egzaminacyjnym parametry pamięci RAM oraz procesora
d) w Tabeli 2, w arkuszu egzaminacyjnym, w wierszu Ocena, zanotuj swoje wnioski wraz z uzasadnieniem dotyczącym oceny, czy zestaw komputerowy spełnia minimalne wymagania systemu operacyjnego XXX uj ęte w tabeli:
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E12