LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 7

KOD ARKUSZA: E.13-07-18.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:
1. Jeden koniec kabla UTP zamontuj w dowolnym gnieździe panelu krosowego, drugi zakończ wtykiem RJ45. W panelu krosowym i we wtyku montaż wykonaj wg sekwencji T568B.
2. Sprawdź poprawność połączenia za pomocą testera okablowania.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazda z panelem krosowym. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Rys. Schemat podłączenia urządzeń w sieci lokalnej
4. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX
a. interfejs WAN:
- adres IP: nadawany automatycznie
- preferowany DNS: nadawany automatycznie
b. interfejs LAN
- adres IP: 192.168.0.150/24
c. wyłącz interfejs WiFi
5. Skonfiguruj Przełącznik nr 1 według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX
a. adres IP: 192.168.0.10 /24
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13