LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykami RJ45 według sekwencji T568B.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego kabla.
2. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Serwer
Przełącznik nr 1 Przełącznik nr 2
UWAGA: Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@vertyuiop
3. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń:
a. adres IP/maska interfejsu LAN: 192.168.51.1/24
b. serwer DHCP włączony
c. zakres dzierżawy DHCP 192.168.51.2 - 192.168.51.13
d. rezerwacja adresu 192.168.51.12 dla adresu MAC przełącznika nr 1 e. rezerwacja adresu 192.168.51.13 dla adresu MAC pierwszego interfejsu sieciowego serwera (WAN)
f. wyłączona sieć bezprzewodowa
4. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według zaleceń:
a. adres IP: automatycznie
b. wyłączone porty, które nie są używane
5. Skonfiguruj przełącznik nr 2 według zaleceń:
a. adres IP/maska: 192.168.52.2/24
b. jeżeli to konieczne brama: 192.168.52.3
c. wyłączone porty, które nie są używane
6. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:
a. nazwa połączenia: WAN
b. adres IP: automatycznie
c. serwer DNS: 127.0.0.1
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13