LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: E.13-02-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj kabel połączeniowy (patchcord) zakończony z obu stron wtykami RJ45 według sekwencji T568A.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego kabla. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego kabla.
2. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Serwer
Przełącznik nr 1 Przełącznik nr 2
UWAGA: Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
3. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń:
a. adres IP/maska interfejsu LAN: 172.16.11.1/24
b. serwer DHCP wyłączony
c. wyłączona sieć bezprzewodowa
4. Skonfiguruj przełącznik nr 1 według poniższych zaleceń.
a. adres IP/maska: 172.16.11.2/24
b. brama: 172.16.11.1
c. wyłączone wszystkie porty, które nie są używane.
5. Skonfiguruj przełącznik 2 według poniższych zaleceń:
a. adres IP: automatycznie
b. wyłączone wszystkie porty, które nie są używane
6. Na serwerze skonfiguruj interfejsy sieciowe zgodnie z tabelą 1.
Tabela. 1. Konfiguracja interfejsów sieciowych serwera
7. Na serwerze uruchom usługę DHCP według poniższych zaleceń.
a. zakres dzierżawy DHCP 172.16.12.4 - 172.16.12.12
b. brama domyślna przydzielana przez serwer DHCP: IP serwera
c. DNS przydzielany przez serwer DHCP: IP serwera
d. rezerwacja adresu 172.16.12.11 dla adresu MAC stacji roboczej
e. rezerwacja adresu 172.16.12.12 dla adresu MAC przełącznika nr 2
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13