LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - CZERWIEC 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: E.13-04-19.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego wg sekwencji T568A.
2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu keystone gniazda naściennego. Zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem keystone.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem. Port 4 przełącznika należy podłączyć do gniazda na stanowisku egzaminacyjnym oznaczonym jako E-X, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego.
Przełącznik Serwer
Stacja robocza
Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
4. Skonfiguruj ruter z WiFi według zaleceń:
a. adres IP/maska interfejsu LAN: 10.10.10.1/24
b. serwer DHCP wyłączony
c. wyłączona sieć bezprzewodowa
d. adres IP/maska interfejsu WAN: 88.88.88.1/30
e. brama domyślna: 88.88.88.2
f. serwer DNS: 8.8.8.8
g. ustaw przekierowanie portu 3389 z interfejsu WAN do serwera.
5. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:
a. adres IP/maska: 10.10.10.2/24
b. brama domyślna: 10.10.10.1
c. utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_101 i ID=101 d. utworzony VLAN 802.1q o nazwie VLAN_102 i ID=102 e. ustaw VLAN_101 o ID=101 do zarządzania przełącznikiem
f. porty 1 i 2 przypisane do VLAN_101 bez znakowania
g. porty 3 i 4 przypisane do VLAN_102 bez znakowania
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13