LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż okablowania sieciowego
1. Zakończ kabel UTP wtyczką RJ45 według sekwencji T568B.
2. Zmontuj gniazdo naścienne. Dragi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone gniazda według sekwencji T568B.
UWAGA! Po wykonaniu montażu okablowania zgłoś przewodniczącemu ZN - przez podniesienie ręki - gotowość przeprowadzenia testu połączenia wtyk RJ45 - gniazdo naścienne. W obecności egzaminatora sprawdź testerem poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Port 4 - Port LAN-
PotWAN-IP PC
SERWER
STACJA ROBOCZA
4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej. Hasło do konta Administrator serwera to Q@werlyuiop Hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@weriyuiop
Skonfiguruj urządzenia sieciowe
5. Skonfiguruj rater według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych
zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie administratora w folderze dokumentacja rutera. Zalecenia konfiguracji rutera
a. adres IP interfejsu WAN: 80.70.80.1 z maską podsieci 255.255.255.248 brama 80.70.80.2, adres DNS: 194.204.100.54, drugi adres DNS: 8.8.8.8 (jeżeli jest wymagany w ustawieniach rutera)
b. adres IP interfejsu LAN: 192.168.100.1 z maską podsieci 255.255.255.0
c. serwer DHCP włączony z zakresem dzierżawy 192.168.100.20 - 192.168.100.80
d. w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu 192.168.100.20 e. ustawiona usługa/opcja DMZ na adres 192.168.100.20 6. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze, na pulpicie administratora w folderze dokumentacja przełącznika.
Zalecenia konfiguracji przełącznika
a. adres IP 192.168.10.1 b. nowy VLAN z ID ustawionym na 24 c. porty 2 i 4 przypisane do utworzonego VLAN'u bez znakowania.
Skonfiguruj połączenia sieciowe serwera oraz stacji roboczej
7. Skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy serwera według zaleceń
a. nazwa połączenia: IPl
b. adres IP: uzyskaj automatycznie
c. serwer DNS: uzyskaj automatycznie
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13