LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: E.13-03-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do modułu Keystone wg sekwencji T568B, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.
2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 wg sekwencji T568B.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia gniazdo - wtyk RJ45. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Serwer Stacja robocza
Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych
4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
UWAGA:
- hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
- hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop
Skonfiguruj urządzenia sieciowe.
5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, hasło ustaw na zaq1@WSX
a. adres IP interfejsu LAN: 10.0.0.1 / 24
b. serwer DHCP wyłączony
c. adres IP interfejsu WAN: 70.70.70.1 / 29
d. brama dla interfejsu WAN: 70.70.70.2
e. serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
f. przekierowanie portu protokołu RDP z interfejsu WAN do serwera w sieci lokalnej o adresie 10.0.0.2
6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która dostępna jest na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX
1. adres IP: 10.1.0.1, maska podsieci o prefiksie 24
2. jeżeli to konieczne, brama domyślna: 10.1.0.2
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13