LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: E.13-04-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmodernizuj lokalną sieć komputerową. W tym celu:
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego do dowolnego gniazda, według sekwencji
T568A.
2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45 według sekwencji T568A.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - wtyk. W obecności egzaminatora, sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie z rysunkiem.
Port 1 ^^^^^Port2_LAN_^^^^WAN_I^^Blfl
Port 3 ^ł?-^
Rys. Schemat połączenia urządzeń sieciowych
4. Podłącz urządzenia do sieci zasilającej.
UWAGA:
- hasło do konta Administrator serwera Q@wertyuiop
- hasło do konta Administrator stacji roboczej to Q@wertyuiop
Skonfiguruj urządzenia sieciowe
5. Skonfiguruj ruter z WiFi według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja rutera. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX
a. Adres IP interfejsu LAN: 172.27.10.1 / 24
b. serwer DHCP włączony, z zakresem dzierżawy 172.27.10.50 - 172.27.10.100
c. w puli DHCP ustawiona rezerwacja dla pierwszego interfejsu sieciowego serwera, dla adresu
172.27.10.100
d. adres IP interfejsu WAN: 40.10.10.1 / 29
e. brama dla interfejsu WAN: 40.10.10.2
f. serwer DNS dla interfejsu WAN: 8.8.8.8
6. Skonfiguruj przełącznik według poniższych zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze na pulpicie konta Administrator w folderze dokumentacja przełącznika. Jeżeli przełącznik wymaga zmiany hasła, ustaw hasło na zaq1@WSX
a. Adres IP: 172.30.30.1 / 24
b. jeżeli to konieczne brama domyślna: 172.30.30.2
c. nowy VLAN z ID ustawionym na 12 d. porty 1 i 2 przypisane do utworzonego VLAN'u bez znakowania
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13