LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 5

KOD ARKUSZA: E.13-05-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panela krosowego wg sekwencji T568B do dowolnego gniazda.
2. Drugi koniec kabla UTP zakończ wtykiem RJ45.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu wykonanego połączenia. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
Przełącznik 1
UWAGA: Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
4. Na serwerze skonfiguruj pierwszy interfejs sieciowy według zaleceń:
a. nazwa połączenia: LAN1
b. adres IP: 172.16.16.1/24
c. brama domyślna: 172.16.16.2
d. serwer DNS: 127.0.0.1
5. Na serwerze skonfiguruj drugi interfejs sieciowy według zaleceń:
a. nazwa połączenia: LAN2
b. adres IP: 172.16.17.1/24
c. serwer DNS: 127.0.0.1
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13