LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 8

KOD ARKUSZA: E.13-08-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Uruchom lokalną sieć komputerową. W tym celu wykonaj montaż okablowania sieciowego, konfigurację urządzeń sieciowych, serwera i stacji roboczej.
1. Wykonaj podłączenie kabla UTP do panelu krosowego wg sekwencji T568B do dowolnego gniazda.
2. Drugi koniec kabla UTP podłącz do modułu Keystone, zmontuj gniazdo naścienne z jednym modułem.
UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość przeprowadzenia testu połączenia panel krosowy - gniazdo. W obecności egzaminatora sprawdź poprawność wykonanego połączenia.
3. Za pomocą kabli połączeniowych (patchcord) podłącz urządzenia zgodnie ze schematem.
UWAGA: Hasło do konta Administrator serwera i stacji roboczej to Q@wertyuiop
4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń. Urządzenie pracuje obecnie na ustawieniach fabrycznych, zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na serwerze oraz stacji roboczej na pulpicie konta Administrator. Jeżeli urządzenie wymusi zmianę hasła, ustaw na zaq1@WSX
a. adres IP: 10.0.0.1/24, jeżeli to konieczne ustaw adres bramy domyślnej 10.0.0.2
b. załączona obsługa VLAN 802.1q
c. utworzony VLAN o ID=101 i nazwie LAN1 d. utworzony VLAN o ID=102 i nazwie LAN2 e. port 1 przypisany do VLAN o nazwie LAN1 bez tagowania
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13