LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E13 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.13-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przygotuj serwer do roli lokalnego serwera stron WWW. Strona www ma się wyświetlać w przeglądarkach po wpisaniu adresu domenowego. W tym celu:
1. Wykonaj kabel połączeniowy prosty, zgodnie ze standardem EIA/TIA-568-B i połącz znajdujące się na stanowisku komputery w sieć lokalną.
UWAGA:
po wykonaniu kabla połączeniowego zgłoś przewodniczącemu ZNCP gotowość do dalszej pracy. Po uzyskaniu zgody od przewodniczącego ZNCP przystąp do wykonania dalszych czynności.
2. Podłącz:
- stację roboczą do przełącznika za pomocą wykonanego kabla połączeniowego,
- serwer do przełącznika za pomocą kabla połączeniowego dostępnego na stanowisku,
- przełącznik do sieci zasilającej.
3. Skonfiguruj interfejs sieciowy serwera:
- adres IP dla serwera: 172.16.0.2
- maska podsieci dla serwera: 255.255.0.0
- brama domyślna dla serwera: /72.16.0.1
- adres serwera DNS: 172.16.0.2
W celu potwierdzenia wykonania konfiguracji interfejsu sporządź zrzut ekranowy ustawień TCP/IP i zapisz go pod nazwą IP Serwera na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
4. Zainstaluj, skonfiguruj i uruchom serwer DHCP na serwerze:
- dodaj rolę serwera DHCP z następującymi parametrami:
a. nazwa zakresu: lokalny,
b. pula adresów do dzierżawy: 172.16.0.10-172.16.1.254 zmaską 255.255.0.0
c. czas trwania dzierżawy: 2 godziny i 30 minut
d. opcje zakresu: router-172.16.0.1 serwer DNS-172.16.0.2
- w celu potwierdzenia wykonania konfiguracji serwera DHCP sporządź następujące zrzuty ekranowe: właściwości_ zakresu, opcje, zakresu i zapisz je pod wyżej wymienionymi nazwami na pulpicie konta Administrator w folderze o nazwie Konfiguracja.
5. Skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej:
- skonfiguruj interfejs sieciowy stacji roboczej tak, aby ustawienia były uzyskiwane automatycznie,
- sprawdź poprawność ustawień interfejsów oraz komunikację między stacją roboczą i serwerem za pomocą poleceń ipconjig/all oraz ping
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E13