LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E14 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: E.14-02-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj witrynę internetową. Wykorzystaj do tego celu edytor zaznaczający składnię HTML, program do obróbki grafiki rastrowej oraz program do obróbki grafiki wektorowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Wyniki swojej pracy zapisz w folderze umieszczonym na pulpicie konta Egzamin. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL.
Witryna internetowa wykorzystuje grafikę, którą należy przygotować. Jest ona zgodna z rysunkiem 1.
- tło przezroczyste (obraz nie ma tła);
- na obrazie znajduje się kwadrat o krawędzi równej 450px i zaokrąglonych rogach;
- kwadrat nie ma wypełnienia, krawędzie grubości 8px są czerwone;
- w środku kwadratu znajduje się wykrzyknik zapisany czcionką Arial o rozmiarze 450, kolorem czerwonym;
- na wykrzykniku znajduje się tekst: „Czy Twoje hasło jest dobre?", tekst jest złamany dwukrotnie po słowach „Twoje" i „hasło";
- tekst jest zapisany czcionką Arial rozmiar 56, niebieskim kolorem;
- rysunek należy zapisać w formacie PNG pod nazwą rysunek.png. Kwadrat wyznacza granice rysunku, zatem szerokość i wysokość rysunku powinna wynosić 450px.
Grafika
Czy WNo]e halło
jest dRbre?
Rysunek 1. Grafika
Cechy grafiki:
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E14