LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E14 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: E.14-04-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj aplikację internetową hurtowni kawy. Wykorzystaj pakiet XAMP jako środowisko bazodanowo-aplikcyjne, edytor zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwiepliki4.zip zabezpieczone hasłem: @K4wA!
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Wyniki swojej pracy zapisz w tym folderze.
Obraz logo.png przeskaluj z zachowaniem proporcji tak, aby wysokość wynosiła dokładnie 100 px
Z grafiki ksztalty.png wytnij kształt filiżanki i imbryka (obrazy 1a i 1b) z zachowaniem przezroczystości oraz tak, aby kształty były w całości i żadne fragmenty innych kształtów nie były widoczne. Za pomocą edytora grafiki wektorowej przygotuj nowy obraz zgodny z obrazem 1c. Uwzględnij wymagania:
- Obraz jest przezroczysty
- Widoczne są na nim kształt filiżanki i imbryka. Imbryk znajduje się po prawej stronie, jest obrócony, tak jakby jego zawartość wlewała się do filiżanki
- Widoczny jest napis koloru brązowego o treści „Poczęstuj się kawą"
- Tekst zapisany jest dowolną czcionką typu Serif. Na obrazie 1c jest to Georgia, dopuszczalne również inne czcionki Serif, np. Times New Roman
- Tekst jest opisany na okręgu, okrąg jest niewidoczny
Utworzony obraz należy zapisać jako kawa w formacie przechowującym informację o przezroczystości. Obraz kawa powinien mieć wysokość nie większą niż 400 px
Grafika
Obraz 1a. Filiżanka
Obraz 1b. Imbryk
Obraz 1c. Obraz kawa
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E14