LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E14 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: E.14-02-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj aplikację internetową Fabryki żelków. Wykorzystaj do tego celu edytor zaznaczający składnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i/lub wektorowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egzamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie materialy2.zip zabezpieczone hasłem: Wyp@kujMni3
Archiwum należy rozpakować.
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nazwy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Po skończonej pracy wyniki zapisz w tym folderze.
Zdjęcie cukierki1.jpg należy przygotować przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej:
- zdjęcie powinno być przezroczyste w miejscu białego tła nad cukierkami. Przykład przedstawiono na obrazie 1a, na którym w miejscu przezroczystości znajduje się krata
- zdjęcie powinno być zapisane pod nazwą cukierki1 w formacie umożliwiającym zapis przezroczystości
Logo należy przygotować przy pomocy programu do obróbki grafiki rastrowej i/lub wektorowej, na podstawie zdjęcia cukierki2.png:
- zdjęcie cukierki2.png powinno być tak skadrowane, aby był widoczny jedynie zielony żelek
- nad żelkiem powinien znaleźć się napis o treści „Fabryka", pod żelkiem napis o treści „żelków"
- cechy tekstu: Orientacja pochyła zgodnie z obrazem 1b, czcionka Arial, pogrubiona, wypełnienie koloru jasno zielonego, kontur czarny
- cechy obrazu: tło przezroczyste, wysokość dokładnie 180 px
- obraz zapisany jako logo w formacie umożliwiającym zapis przezroczystości Zdjęcie cukierki3.jpg należy przeskalować do rozmiaru 533 px na 400 px
Grafika
Obraz 1a. Przezroczystość zdjęcia cukierki1
Obraz 1b. Logo
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E14