LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E15 - CZERWIEC 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.15-01-16.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: (pośredni) Wykonany kabel połączeniowy oraz podłączone aparaty telefoniczne do centrali
Po informacji od przewodniczącego ZN należy ocenić wykonanie kabla połączeniowego
1 Wykonany kabel połączeniowy zakończony z jednej strony wtykiem RJll,od strony centrali RJ11 lub RJ45 (od strony centrali ma być zakończony wtykiem zgodnym z typem gniazda na karcie)
2 Przeprowadzony test wykonanego kabla za pomocą testera wykazał poprawnośćjego wykonania (test wykonuje zdający)
3 Aparat ISDN podłączony do wewnętrznego portu ISDN centrali o nr 11, jeden telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr 1 linii wewnętrznych centrali, drugi telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr 2 linii wewnętrznych centrali
Rezultat 2: Skonfigurowany komputer
hasło konta Administrator Q@wertyuiop
1 Nazwa komputera: Hurtownia
2 Nazwa grupy roboczej: HURTOWNIANR1 3 Utworzone konto użytkownika o nazwie operator
4 Ustawione hasło dla konta operator spełnia zasady złożoności na poziomie podwyższonym zgodnie z ustawą (co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), hasło zgodne z zapisem umieszczonym w arkuszu w tabeli 2 5 Dla konta operator załączona opcja: użytkownik nie może zmienić hasła
6 Zainstalowany pakiet biurowy
7 Wykaz oprogramowaniajest sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym, plik o nazwie spis zapisany na pulpicie konta operator
8 Sporządzony wykaz oprogramowaniajest zgodny ze stanem rzeczywistym na stacji roboczej*
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E15