LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E15 - STYCZEŃ 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: E.15-01-16.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Skonfigurowany komputer hasło konta Administarator: Q@wertyuiop
1 Ustawiona nazwa komputera na Sklep
2 Ustawiona nazwa grupy roboczej komputera na BIEDRONKA
3 Utworzone konto użytkownika o nazwie centrala
4 Ustawione hasło dla konta centrala spełnia zasady złożoności, na poziomie podwyższonym zgodnie z ustawą (co najmniej z 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), hasło zgodne z zapisem w tabeli 1 5 Wybrana opcja "hasło nigdy nie wygasa" dla konta centrala
6 Zainstalowany pakiet biurowy
7 Sporządzony wykaz oprogramowania w arkuszu klakulacyjnym, plik zapisany na pulpicie konta Administrator pod nazwą wykaz
8 Sporządzony wykaz oprogramowania jest zgodny ze stanem rzeczywistym
Rezultat 2: Kabel połączeniowy
Po informacji od przewodniczącego ZN należy ocenić kabel połączeniowy. Jeżeli tester wskaże nieciągłość żył lub inne uszkodzenie, należy udostępnić zdającemu kabel zapasowy, znajdujący się na sali egzaminacyjnej jako wyposażenie dodatkowe
1 Wtyki z obu stron kabla zaciśnięto poprawnie: zatrzask jest na izolacji zewnętrznej kabla
2 Wykonany kabel od strony telefonu zakończony wtykiem RJ-11, od strony centrali RJ-11 lub RJ-45 (od strony centrali ma być zakończony wtykiem zgodnym z typem gniazda na karcie)
3 Test wykonanego kabla za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający)
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E15