LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E15 - STYCZEŃ 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: E.15-02-20.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Kabel połączeniowy i podłączone aparaty telefoniczne do centrali
Uwaga! Po informacji od przewodniczącego ZN o wykonaniu kabla połączeniowego oraz podłączeniu aparatów telefonicznych do centrali należy ocenić poprawność montażu (kryteria 1.1 ^ 1.2, test przeprowadza zdający w obecności egzaminatora) oraz poprawność podłączenia aparatów telefonicznych do centrali (kryterium 1.3 ).
1 Wykonany kabel od strony telefonu zakończony wtykiem RJ11, od strony centrali RJ11 lub RJ45 (od strony centrali, ma być zakończony wtykiem zgodnym z typem gniazda na karcie)
2 Przeprowadzony test wykonanego kabla za pomocą testera wykazał poprawność jego wykonania (test wykonuje zdający w obecności egzaminatora)
3 Aparat ISDN podłączony do wewnętrznego portu ISDN centrali o nr I1, jeden telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr 1 linii wewnętrznych centrali, drugi telefon analogowy podłączony do portu analogowego nr 2 linii wewnętrznych centrali, telefon systemowy podłączony do portu systemowego nr S1 linii wewnętrznych centrali
Rezultat 2: Skonfigurowany komputer
Uwaga! Hasło konta Administrator jest Q@wertyuiop
1 Nazwa komputera jest ustawiona na Operator
2 Grupa robocza komputera ma nazwę OPERATORNR1
3 Utworzone konto użytkownika o nazwie Instalator z hasłem do konta: A@sdfghjkl oraz jest zaznaczona opcja "hasło nigdy nie wygasa"
4 Utworzone konto użytkownika o nazwie Serwisant z hasłem do konta: A@sdfghjkl oraz jest zaznaczona opcja "użytkownik nie może zmieniać hasła"
5 Utworzona grupa Operatorzy
6 Przypisany użytkownik Instalator oraz Serwisant do grupy Operatorzy
7 Utworzony folder na dysku C:\ o nazwie Firma
8 Folder C:\Firma zabezpieczony tak, aby użytkownik Instalator miał pełne prawa dostępu a użytkownik Serwisant tylko prawo odczytu
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI E15