LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E17 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.17-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Po lądowaniu załoga samolotu Boeing 737-800 zgłosiła obsłudze technicznej fakt zderzenia z ptakiem. Po wykonaniu przeglądu zgodnie z AMM 05-51-18 zm. maj/18 stwierdzono ślady zderzenia w okolicy czujnika temperatury TAT. Oględziny wykazały uszkodzenie czujnika pokazane na rys. 5. Posiadając upoważnienie do wykonania obsługi liniowej dokonaj analizy usterki, podejmij właściwe działania oraz dokonaj wpisu w Pokładowym dzienniku technicznym. W tym celu:
1. Korzystając z załączonej dokumentacji sporządź wykaz czynności wykonywanych podczas inspekcji czujnika TAT - wypełnij tabelę 1.
2. Zwymiaruj na rysunku 5 głębokości widocznych uszkodzeń czujnika TAT oraz uzupełnij kartę pomiarową - tabela 2.
3. Sporządź w miejscu wskazanym w arkuszu egzaminacyjnym wykaz czynności związanych z montażem czujnika TAT do momentu pomiaru oporu elektrycznego między czujnikiem a kadłubem.
4. Wskaż, którą z przedstawionych metod należy zastosować do pomiaru rezystancji między czujnikiem TAT a kadłubem statku powietrznego. Określ poprawność montażu czujnika TAT dla danych wskazań woltomierza i amperomierza - wypełnij tabelę 3 i tabelę 4.
5. Wyznacz rzeczywistą prędkość lotu samolotu, wykorzystując wartość temperatury określoną przez sygnał na wyjściu czujnika TAT. Wynik obliczeń wpisz do tabeli 5.
6. Wypełnij Pokładowy dziennik techniczny po wykonaniu obsługi czujnika TAT - tabela 6.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E17