LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E18 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.18-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W zakładzie produkcyjnym, w procesie łączenia elementów ram okiennych z tworzyw sztucznych zastosowano automatyczne urządzenie dociskające. W układzie sterowania urządzenia wykorzystywany jest sterownik PLC (Rys. 2).
Sporządź algorytm działania układu sterowania urządzenia zgodnie z Załącznikiem 1. Wykorzystaj dowolny język graficzny przeznaczony do opisu systemów mechatronicznych, np. Grafcet, a przy braku znajomości takiego języka, przedstaw algorytm w formie schematu blokowego.
Zainstaluj na komputerze środowisko programistyczne dla sterownika PLC. Wykonaj zrzut ekranu głównego okna środowiska programistycznego, plikowi zawierającemu zrzut nadaj nazwę Ekran.
Połącz komputer ze sterownikiem. Wgraj do sterownika program z płyty CD opisanej E.18-01-10.13. Uruchom podgląd programu w trybie on-line. Wykonaj zrzut ekranu tak, aby widoczne były podświetlenia bloków/linii programu charakterystyczne dla trybu on-line. Plikowi zawierającemu zrzut nadaj nazwę On-line. Pliki przenieś do utworzonego na pulpicie folderu o nazwie PESEL (PESEL, to twój numer
PESEL).
Przeanalizuj program PLC. Przeprowadź diagnozę pracy modelu układu sterowania automatycznego urządzenia dociskającego, wykonując niezbędne pomiary. Dokonaj napraw modelu. Wykorzystaj narzędzia i podzespoły zgromadzone w magazynie części. Przeprowadź regulację modelu układu sterowania, w razie konieczności popraw program PLC.
Uzupełnij Tabelę 1. Raport diagnozy i napraw urządzenia. Dla każdej wykrytej usterki dopisz w tabeli nowy wiersz.
Do wykonania zadania wykorzystaj przygotowany na stanowisku komputer wraz z kablem do podłączenia sterownika PLC, płyty CD, zawierające środowisko programistyczne dla sterownika, źródła programowe układu sterowania automatycznego urządzenia dociskającego oraz model układu sterowania urządzenia
(Rys. 1).
W modelu układu sterowania urządzenia zastąpiono zespół pomiarowy, tj. blok BWP z tensometrem B3, lampką kontrolną (symulującą wejście ODCZYT) i przyciskiem bistabilnym, normalnie otwartym (symulującym wyjścia DANA0 i DANA1). W rezultacie, w modelu możliwa jest obserwacja wejścia BWP oraz ustawianie wyjść dla przypadków:
stan przycisku - wyciśnięty: DANA0=0, DANA1=0 stan przycisku - wciśnięty: DANA0=1, DANA1=1 Oznacza to, że model umożliwia ocenę pracy układu sterowania automatycznego urządzenia dociskającego dla warunków, gdy cykl pomiaru siły został zakończony (DANA0=0, DANA1=0) lub gdy wartość siły dociskającej leży poza zakresem pomiarowym BWP (DANA0=1, DANA1=1).
W modelu układu sterowania urządzenia nie występuje grzałka GR. Należy przyjąć, że stan stycznika K1 jednoznacznie określa stan grzałki.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E18