LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E18 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.18-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W zakładzie przemysłowym zainstalowano hierarchiczny system mechatroniczny, którego elementem jest układ elektropneumatyczny z dwoma siłownikami pracującymi synchronicznie. Kontrolerem układu jest sterownik PLC.
Na stanowisku egzaminacyjnym na płycie montażowej znajduje się model układu elektropneumatycznego. Praca modelu nie jest zgodna ze standardem określonym w diagramie czasowym (rys. 4) i algorytmie działania (rys. 5), jednak montaż elektryczny i pneumatyczny nie stanowią zagrożenia dla dalszej eksploatacji.
Dokonaj przeglądu technicznego modelu. W tym celu sprawdź i ewentualnie ustaw parametry zasilania elektrycznego oraz pneumatycznego tak, aby były zgodne z dokumentacją techniczną. Następnie:
- włącz model układu i ocen jego stan techniczny - wypełnij tabelę 1,
- na podstawie tabeli 1 sporządź listę prawdopodobnych przyczyn usterek modelu układu - wypełnij tabelę 2 (druk samokopiujący).
Uwaga!
Po wypełnieniu tabeli 2 zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do jej przekazania, a po uzyskaniu zgody przystąp do dalszych czynności.
- dokonaj napraw modelu, wypełnij tabelę 3, wpisując każdą wykrytą usterkę w osobnym wierszu,
- przeprowadź regulację czasu trwania poszczególnych faz pracy modelu układu zgodnie z wymaganiami diagramu czasowego. W odniesieniu do zmiennej niezależnej przyjmij tolerancję 0,5 s. W razie konieczności w programie sterowniczym skonfiguruj bloki funkcjonalne,
- oceń działania modelu układu elektropneumatycznego po naprawie - wypełnij tabelę 4.
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się wydruk listy przyporządkowania oraz listing programu sterowniczego wgranego do sterownika PLC.
Uwaga!
Zamiar włączenia zasilania układu elektrycznego i pneumatycznego zgłaszaj każdorazowo egzaminatorowi przez podniesienie ręki. Przystąp do dalszych czynności dopiero po uzyskaniu zgody. Po zakończeniu pracy pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym załączony układ (nie wyłączaj źródeł zasilania). Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- model układu elektropneumatycznego po naprawie,
- stan techniczny modelu układu elektropneumatycznego przed naprawą - tabela 1,
- lista prawdopodobnych przyczyn usterek modelu układu elektropneumatycznego - tabela 2 (druk samokopiujący),
- protokół naprawy modelu układu elektropneumatycznego - tabela 3,
- ocena działania modelu układu elektropneumatycznego po naprawie - tabela 4 oraz
przebieg uruchamiania układu elektropneumatycznego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

POBIERZ PLIKI DODATKOWE


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E18