LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E20 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.20-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zasilacz napięcia stałego dużej mocy o działaniu ciągłym jest wyposażony w umieszczony na tylnej ściance obudowy radiator, służący do odprowadzania ciepła z obudów tranzystorów mocy, występujących w konstrukcji tego zasilacza. Na radiatorze umieszczony jest wentylator zapewniający wymuszony obieg powietrza pomiędzy żeberkami radiatora. Zasilacz został wyposażony w układ regulacji prędkości obrotowej wentylatora, którego schemat ideowy pokazano na rys. 1.
Prawidłowo działający układ regulatora powoduje, że prędkość obrotowa silnika wentylatora W zależy od temperatury radiatora, przy czym jeżeli radiator ma temperaturę pokojową (T < 30°C), to wentylator obraca się ze stosunkowo niewielką prędkością początkową wynoszącą około 700 obr./min, natomiast po przekroczeniu temperatury 30°C prędkość obrotowa wzrasta wraz ze wzrostem temperatury radiatora. Zależność prędkości obrotowej wentylatora od temperatury radiatora RPM = f(T), udostępnioną w dokumentacji technicznej regulatora, pokazano na rys. 2. Natomiast zależność prędkości obrotowej RPM = f(uw) oraz prądu silnika wentylatora iw = f(uw) w funkcji napięcia zasilającego silnik wentylatora pokazano na rys. 3.
Rozważany układ regulacji prędkości obrotowej wentylatora uległ uszkodzeniu, w wyniku którego wentylator w temperaturze pokojowej nie obraca się. Dodatkowo zaobserwowano, że wentylator zaczyna się obracać dopiero, gdy temperatura radiatora przekroczy 50°C. Wykonano badania testowe uszkodzonego układu regulatora poprzez pomiary wartości: napięcia i prądu wentylatora, napięć w punktach PP1+PP4 (zaznaczonych na rys. 1) oraz rezystancji wybranych elementów w układzie.
Pomiary wykonano dla dwóch przypadków:
1. gdy zasilacz napięcia stałego dużej mocy pracował bez obciążenia i temperatura jego radiatora wynosiła około 25°C,
2. gdy zasilacz napięcia stałego dużej mocy pracował z obciążeniem i temperatura jego radiatora wzrosła do około 70°C.
Znajdź usterkę w układzie regulacji prędkości obrotowej wentylatora oraz wskaż sposób jej usunięcia Następnie zaproponuj modyfikację układu w taki sposób, aby początkowa prędkość obrotowa wentylatora w temperaturze pokojowej wynosiła 1000 obr./min ±5%. Wykorzystaj wyłącznie elementy elektroniczne dostępne na stanowisku pomiarowym. Zadanie rozwiąż, wypełniając kartę badania regulatora obrotów.
REGULATOR OBROTÓW
o+12 V
Rys. 1. Schemat ideowy regulatora obrotów wentylatora
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E20