LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E25 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.25-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ zasilania i sterowania silnikiem wentylatora zgodnie ze schematem.
Aparaty elektryczne zamontuj na szynach TH35. Połączenia w układzie wykonaj przewodami LgY 1,5 mm2. Zasilanie do układu podłącz przewodem OWY 5x1,5 mm2 zakończonym wtyczką. Wykonaj niezbędne regulacje:
- ustaw wartość prądu zadziałania wyłącznika silnikowego na 1,1 wartości prądu znamionowego silnika,
- w regulatorze temperatury ustaw wartość temperatury o 4°C wyższą od aktualnej w pomieszczeniu i histerezę 2°C.
Sprawdź działanie układu:
- łącznikiem S1 załącz silnik M1,
- przy otwartych stykach łącznika S1 i załączonym wyłączniku F4 przytrzymaj w dłoni czujnik temperatury, po osiągnięciu zadanej temperatury silnik powinien włączyć się,
- odłóż czujnik temperatury, po obniżeniu temperatury o wartość histerezy silnik powinien wyłączyć się.
W przypadku, gdy układ nie działa zgodnie z opisem, wprowadź poprawki w układzie.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki każdorazowo zgłaszaj przewodniczącemu ZN zamiar podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody podłącz układ do źródła napięcia zasilającego.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E25