LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E25 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.25-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj układ podłączenia silnika wentylatora systemu wentylacji budynku podstacji trakcyjnej. Uwzględnij kontrolę kierunku faz.
Na rysunku 1 przedstawiono schemat instalacji silnika wentylatora z czujnikiem zaniku faz CKF-317. Do układu sterowania pracą silnika wykorzystaj następujące elementy:
- gniazdo instalacyjne stałe 16 A
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16 A/B (3 szt.)
- wyłącznik silnika wentylatora PKZMO-1 - przekaźnik kontroli faz CKF-317 - stycznik ST 25-40/230
Aparaty elektryczne zamontuj na tablicy montażowej, zasilanie do układu napędu silnika wentylatora doprowadź przewodem OW 5x1,5 (lub OWY 5x1,5). Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY 1,5, listwę zaciskową 12-torową do podłączenia z wtyczką 3P+N+PE, 16 A.
Układ podłączenia silnika wentylatora zmontuj w taki sposób, aby była możliwa sygnalizacja świetlna poprawnego połączenia silnika (właściwa kolejność faz) oraz niewłaściwego połączenia silnika (zmieniona kolejność faz). Do budowy układu wykorzystaj schemat przedstawiony na rysunku 1.
Układ podłączenia silnika wentylatora należy tak zmontować, aby wał silnika obracał się w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara), a na przekaźniku kontroli faz świeciła się zielona dioda. Parametry zastosowanego silnika napędu wentylatora przedstawiono w tabeli 1. Uruchom układ zasilania i sprawdź działanie instalacji elektrycznej napędu silnika wentylatora.
Dokonaj modyfikacji układu podłączenia silnika wentylatora podstacji trakcyjnej przez podłączenie regulatora temperatury RT820 współpracującego z czujnikiem temperatury typu RT. Podłączenie regulatora temperatury z przekaźnikiem kontroli faz powinno być szeregowe. Zwróć uwagę, że przekaźnik kontroli faz ma sterować cewką stycznika typu ST, a regulator temperatury powinien włączyć silnik po przekroczeniu określonej temperatury w pomieszczeniu budynku stacji transformatorowej. W zakresie temperatur 4-^30 °C regulator temperatury nie włącza zasilania silnika wentylatora.
Narysuj zmodyfikowany układ podłączenia silnika wentylatora w budynku podstacji trakcyjnej z uwzględnieniem regulatora temperatury oraz stycznika typu ST.
Dokonaj sprawdzenia zadziałania zabezpieczeń w instalacji silnika wentylatora w następujących sytuacjach:
- przekroczenia założonej górnej granicy temperatury wewnątrz budynku podstacji trakcyjnej, ustaw na regulatorze temperatury wartość 27 °C i histerezę 1 °C, a trzymając w dłoni czujnik temperatury sprawdź czy włączy się silnik elektryczny wentylatora,
- braku dowolnej z faz zasilających, przy pomocy wyłącznika nadmiarowo-prądowego - sprawdź czy możliwe jest uruchomienie silnika wentylatora,
- błędnego podłączenia faz zasilających, pamiętając, aby zmianę faz wykonać przed wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym.
Podaj przyczyny przyrostu temperatury w budynku podstacji trakcyjnej i włączenia napędu wentylatora i zapisz je w tabeli 2.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E25