LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E25 - STYCZEŃ 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.25-01-17.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj na płycie montażowej układ sterowania i zasilania trójfazowego silnika klatkowego z czujnikiem kolejności faz. Montaż układu wykonaj zgodnie ze schematem ideowym zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym.
Aparaty elektryczne zamontuj na szynie TH 35. Do zasilania układu zastosuj przygotowany na stanowisku przewód OWY 5x1,5 mm2 zakończony wtyczką. Do wykonania zadania zastosuj silnik z przyłączonym przewodem OWY 4x1,5 mm2. Sprawdź jakość wykonanych połączeń we wtyczce i w silniku. Połączenia w układzie wykonaj przewodem LY 1,5 mm2. Zabezpiecz silnik przed przeciążeniem, ustawiając odpowiednią wartość na przekaźniku termicznym, uwzględniając parametry znamionowe silnika.
Sprawdź, czy układ działa prawidłowo. Naciśnięcie przycisku S2 uruchamia silnik z obrotami prawymi. Eksploatacyjne wyłączenie silnika realizuje przycisk SI. Naciśnięcie przycisku test w wyłączniku różnicowoprądowym pozbawia cały układ zasilania. Naciśnięcie przycisku test na przekaźniku termicznym powoduje wyłączenie cewki stycznika KI, a tym samym silnika Ml.
Zadanie wykonuj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego. Po uzyskaniu zgody wykonaj podłączenie układu do źródła napięcia zasilającego i sprawdź działanie układu. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E25