LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E26 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.26-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj instalację elektryczną napędu silnika wentylatora wyciągowego przedziału wysokiego napięcia WN z uwzględnieniem układu kontroli kolejności faz. Schemat instalacji napędu silnika wentylatora wyciągowego z czujnikiem CKF-317 zamieszczono na rys. 1. Wykorzystaj następujące elementy:
1. gniazdo instalacyjne stałe 16 A
2. wyłącznik nadmiarowy 16A/B (3 szt.)
3. wyłącznik silnika wentylatora PKZMO-1 4. czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-317 5. stycznik ST 25-40/230
Aparaty elektryczne zamontuj na tablicy montażowej, zasilanie do instalacji elektrycznej napędu silnika wentylatora doprowadź przewodem OW 5x1,5 (lub OWY 5x1,5). Wykorzystaj przewody montażowe DY 1,5 oraz listwę zaciskową 12-torową do połączenia z wtyczką 16 A 3P+N+PE.
11 a
12 0-
400/230 V" 50Hz
PE O-
3P-N-PE f f 3xlP
PKMZO
L O
i: o
Rys. 1. Schemat instalacji elektrycznej napędu silnika wentylatora wyciągowego przedziału WN
z czujnikiem CKF-317
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E26