LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.06-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na płycie montażowej wykonaj instalację domofonową typu duplex oraz zamontuj plafonierę sterowaną wyłącznikiem zmierzchowym zgodnie z rysunkiem 1 i rysunkiem 2.
Poprowadź przewody z tyłu płyty montażowej i wyprowadź je przez otwory wykonane w płycie. Otwory do wyprowadzenia przewodów unifonu i plafoniery znajdują się pod tymi urządzeniami.
Wykonaj połączenia elektryczne instalacji domofonowej zgodnie z rysunkiem 2, a połączenia plafoniery sterowanej wyłącznikiem zmierzchowym zgodnie ze schematem umieszczonym w instrukcji obsługi wyłącznika zmierzchowego, znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do uruchomienia instalacji. Napięcie zasilające możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Uruchom i sprawdź działanie instalacji.
Poproś o wyznaczenie spośród Zespołu Nadzorującego osoby w celu sprawdzenia wywołania rozmowy. W przypadku złej jakości dźwięku dokonaj regulacji potencjometrami PI i P2.
Sprawdź działanie wyłącznika zmierzchowego - lampa świeci się w pozycji „maksymalne oświetlenie".
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Po zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
o
c
o o o
o
Rysunek 1. Widok płyty montażowej z zamocowanymi elementami instalacji
Wykaz elementów znajdujących się na rysunku
1. Kaseta rozmowna
5. Plafoniera
2. Zasilacz
6. Wyłącznik zmierzchowy
7. Listwa zaciskowa
3. Unifon
4. Elektrozaczep
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E6