LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.06-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj instalację systemu kontroli dostępu składającą się z zamka szyfrowego z modułem zbliżeniowym i elektrozaczepu.
Montaż wykonaj zgodnie ze schematem montażowym przedstawionym na rysunku 1 oraz instrukcją, która znajduje się na stanowisku egzaminacyjnym. Zamek szyfrowy i elektrozaczep zamocuj na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 2. Przewody instalacyjne pomiędzy urządzeniami poprowadź w korytkach kablowych. Wykonaj połączenia elektryczne pomiędzy urządzeniami w puszce instalacyjnej, wykorzystując w tym celu kostki elektryczne. Po wykonaniu instalacji uruchom zestaw i sprawdź jego działanie. Do zasilania urządzeń wykorzystaj zasilacz laboratoryjny, podłączony do kostki, którą zamontuj zgodnie z rysunkiem 2.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu ZNCP gotowość do uruchomienia instalacji. Napięcie zasilające możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Zamek szyfrowy ma pracować w sposób następujący:
- po przyłożeniu transpondera (breloka) do urządzenia uruchamiany jest elektrozaczep,
- po wprowadzeniu kodu PIN 9876 na klawiaturze uruchamiany jest elektrozaczep,
- czas załączenia elektrozaczepu - 3 sekundy.
Uporządkuj stanowisko, a rezultaty wykonania zadania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Puszka instalacyjna
+
Zamek szyfrowy
21
z
NO
modułem
COM
RFID
Elektrozaczep
+
12V DC
t
Zasilacz laboratoryjny
Rysunek 1. Schemat montażowy instalacji systemu kontroli dostępu.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E6