LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.06-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na płycie montażowej wykonaj instalację systemu alarmowego. Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt.
Instalację alarmową wykonaj zgodnie ze schematem instalacji alarmowej. Poszczególne elementy instalacji rozmieść zgodnie ze schematem rozmieszczenia elementów instalacji alarmowej na płycie montażowej (centrala alarmowa i manipulator są już osadzone). Przewody łączące centralę alarmową z manipulatorem, czujkami, sygnalizatorem i transformatorem sieciowym lub zasilaczem poprowadź w korytku kablowym. Podczas montażu instalacji alarmowej skorzystaj z dostępnych na stanowisku instrukcji instalacji i konfiguracji urządzeń elektronicznych.
Przed zamontowaniem w systemie czujnika kontaktronowego sprawdź jego działanie, korzystając z instrukcji sprawdzania czujnika kontaktronowego dostępnej w arkuszu. Wyniki testu czujnika kontaktronowego zapisz w tabeli 1. Po wykonaniu testów czujnika kontaktronowego podłącz go do centrali.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś przewodniczącemu ZN gotowość do uruchomienia instalacji alarmowej. Podłączenie zasilania centrali dokonaj po uzyskaniu jego zgody.
Skonfiguruj centralę alarmową zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konfiguracji centrali alarmowej znajdującej się w arkuszu. Podczas konfiguracji centrali alarmowej skorzystaj z „Instrukcji instalacji i konfiguracji instalacji alarmowej" znajdującej się na stanowisku. Przeprowadź test działania systemu alarmowego. Wnioski z testu systemu alarmowego wpisz do tabeli 2.
Uporządkuj stanowisko, zmontowany system alarmowy pozostaw na stanowisku w stanie nieuzbrojonym. Nie wyłączaj napięcia zasilania centrali alarmowej.
BAT - akumulator zasilania awaryjnego TS - transformator sieciowy lub zasilacz SO - sygnalizator optyczny B1 - czujnik kontaktronowy NC PIR - pasywny czujnik podczerwieni
DC - zaciski akumulatora
AC - zaciski zasilania
I1, I2, I3 - zaciski wyjściowe centrali
Q1 - wysokoprądowe zaciski wyjściowe centrali
MM - zacisk magistrali manipulatora
TMP - zaciski sabotażowe
Rysunek 1. Schemat instalacji alarmowej
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E6