LOGOWANIE

KWALIFIKACJA E6 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: E.06-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj kablem UTP cat.5e instalację systemu monitoringu składającą się z dwóch kamer przemysłowych i cyfrowego rejestratora DVR.
Montaż wykonaj zgodnie ze schematem instalacji monitoringu przedstawionym na rysunku 1. Kamery zamocuj na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem 2.
Wykonaj połączenia elektryczne kamer w puszkach elektroinstalacyjnych zgodnie z rysunkiem 3, zachowując układ połączeń żył przewodów jak na rysunku 4.
Ustaw na zasilaczu napięcie zasilania kamer zgodnie z dokumentacją techniczną. Zachowaj właściwą polaryzację napięcia.
Po wykonaniu instalacji uruchom system i sprawdź jego działanie. W tym celu wykorzystaj rejestrator z podłączonym do niego monitorem oraz zasilacz laboratoryjny wpięty do listwy zasilającej. Widok jej wnętrza przedstawiono na rysunku 5.
Uwaga!
Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość do uruchomienia systemu. Napięcie zasilające możesz załączyć tylko po uzyskaniu zgody.
Rejestrator cyfrowy ma pracować w następujący sposób:
- prędkość nagrywania - 25 kl/s dla każdej kamery,
- jakość zapisu - najwyższa,
- rozdzielczość - najwyższa,
- ustawiony podgląd z czterech kamer (ekran podzielony na cztery części).
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia, sprzęt oraz dokumentacje techniczne montowanych urządzeń.
Po wykonaniu instalacji uporządkuj stanowisko pracy. Rezultaty wykonania zadania pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.
Monitor
Zasilacz laboratoryjny
Rysunek 1. Schemat poglądowy instalacji monitoringu
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI E6