LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - CZERWIEC 2017 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-17.06


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Przedsiębiorca udokumentował złoże kruszywa naturalnego o zasobach możliwych do wyeksploatowania Z = 10 000 000 m3.
Na rysunku 1 przedstawiono fragment mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczoną granicą udokumentowanego złoża oraz linią przekroju geologicznego, poprowadzoną wzdłuż otworów geologicznych badawczych, jak również przekrój geologiczny przez złoże.
Roboty górnicze w zakładzie górniczym prowadzone są w dwuzmianowym, 8-godzinnym systemie pracy przez 200 dni w roku, z użyciem jednej koparki jednonaczyniowej o wydajności eksploatacyjnej Q = 50 m3/h
Na podstawie danych zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym:
- odczytaj z przekroju geologicznego złoża (rysunek 1) rzędne stropu nadkładu w otworach geologicznych badawczych od 2 do 7 - odczytane wartości rzędnych nakładu zapisz w tabeli 1, kolumna b,
- odczytaj z przekroju geologicznego złoża (rysunek 1) rzędne stropu złoża w otworach geologicznych badawczych od 2 do 7 - odczytane wartości rzędnych stropu zapisz w tabeli 1, kolumna c,
- odczytaj z przekroju geologicznego złoża (rysunek 1) rzędną spągu złoża w otworach geologicznych badawczych od 2 do 7 - odczytaną wartość rzędnej spągu zapisz w tabeli 1 kolumna d,
- oblicz średnią miąższość złoża w otworach geologicznych badawczych od 2 do 7 - wynik obliczeń zapisz w tabeli 1, kolumna e,
- oblicz średnią miąższość złoża (na podstawie wyników uzyskanych w otworach geologicznych badawczych od 2 do 7) - wynik obliczeń zapisz w tabeli 1, kolumna f,
- oblicz wydajność zmianową, dzienną i roczną zakładu górniczego przy zastosowaniu jednej koparki jednonaczyniowej - wyniki obliczeń zapisz w tabeli 2.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M10