LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M10 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.10-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Grubość nadkładu, miąższość złoża oraz rzędne poziomów nadkładowego i eksploatacyjnych - tabela 4
R.1.1 Średnia grubość nadkładu, Gn [m] = 2
R.1.2 Średnia miąższość złoża, Mz [m] = 15
R.1.3 Rzędna poziomu nadkładowego [m n.p.m.] = 172
R.1.4 Rzędna I poziomu eksploatacyjnego [m n.p.m.] = 170
R.1.5 Rzędna II poziomu eksploatacyjnego [m n.p.m.] = 165
R.1.6 Rzędna III poziomu eksploatacyjnego [m n.p.m.] = 160
R.2
Rezultat 2: Szerokości poszczególnych poziomów eksploatacyjnych według stanu na dzień 31.12.2015 r. - tabela 5
R.2.1 Szerokość I poziomu eksploatacyjnego, Sj [m] = 8
R.2.2 Szerokość II poziomu eksploatacyjnego, S2 [m] = 10
R.2.3 Szerokość III poziomu eksploatacyjnego, S3 [m] = 8
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M10