LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M14 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.14-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj naprawę rzutnika pisma. Przed naprawą wykonaj częściowy lub całkowity demontaż rzutnika w celu stwierdzenia uszkodzeń i ustalenia zakresu naprawy. Wypełnij kartę uszkodzonych części oraz kartę naprawy. Korzystaj z dostępnej dokumentacji technicznej rzutnika. Po naprawie sprawdź działanie (w tym projekcja obrazu na ekran) i wykonaj czynności konserwacyjne. Niezbędne narzędzia, przyrządy i materiały znajdują się na stanowisku.
Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, a po ich zakończeniu, uporządkuj stanowisko pracy.
Przykładowy rysunek rzutnika pisma
13 12 11
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M14