LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M14 - STYCZEŃ 2019 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.14-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj konserwację i montaż zespołu przesuwu poprzecznego nasadki krzyżowej do stolika mikroskopu z przygotowanych na stanowisku części oraz na podstawie rysunków znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym.
Podczas konserwacji należy oczyścić i przesmarować części zespołu ruchu poprzecznego nasadki krzyżowej do stolika mikroskopowego. Po wykonaniu montażu sprawdź płynność działania zespołu oraz powtarzalność położenia preparatu na stoliku mikroskopu optycznego.
Niezbędne narzędzia, przyrządy i inne materiały znajdują się na stanowisku pracy. Wszystkie czynności wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.
Rysunek 1. Nasadka krzyżowa do stolika mikroskopowego
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M14