LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M20 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: M.20-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Cyrkiel ślusarski
1 długość ramion cyrkla mieści się w zakresie: 149,00-^150,00 mm
2 długość ścięcia ramion mieści się w zakresie: 9,785-^10,215 mm
3 szerokość ramion cyrkla na osi otworu mieści się w zakresie: 19,48-^20,00 mm
4 gwint M5 ma pełny zarys
5 szerokość ramion cyrkla na początku ścięcia mieści się w zakresie: 5,70^-6,00 mm
6 promienie ramion RIO odpowiadają zarysowi wzorca
7 ramiona cyrkla obracają się swobodnie
8 stępione ostre krawędzie Rezultat 2. Tabela pomiarów
Uwaga: kryteria spełnione, gdy różnice wymiarów egzaminatora i wpisanych przez zdającego nie przekraczają 0,05 mm R.2.1, R.2.2, R.2.3, R.2.4, R.2.5. *Ocena stanu powinna być zgodna ze stanem faktycznym R.2.6, R.2.7, R.2.8.
1 wpisany wymiar długości cyrkla
2 wpisany wymiar długości ścięcia cyrkla
3 wpisany wymiar szerokości cyrkla na wysokości osi otworu
4 wpisany wymiar szerokości cyrkla na wysokości początku ścięcia przy złożonych końcówkach
5 otwory pod śrubę wywiercone zgodnie z wymiarem na rysunku
6 gwint nacięty prostopadle*)
7 stępione ostre krawędzie*)
8 ramiona cyrkla obracają się swobodnie*)
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI M20