LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M23 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.23-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W związku ze zmianą promienia otworu luku ładunkowego wykonaj wstawkę, a następnie zamontuj ją w poszyciu pokładu, aby uzyskać odpowiedni wymiar zgodnie z załączoną w arkuszu egzaminacyjnym dokumentacją konstrukcyjną.
W karcie technologicznej zapisz czynności i prace związane z wykonaniem wstawki, przygotowaniem poszycia pokładu i montażem wstawki.
Czynności i prace montażowe wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu pracy odpady umieść w specjalnym pojemniku i uporządkuj stanowisko pracy.
DOKUMENTACJA KONSTRUKCYJNA
Zestawienie materiałowe 1310-2
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M23