LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M2 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.02-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W ciągniku rolniczym znajdującym się na stanowisku stwierdzono niesprawność układu kierowniczego. Ciągnik został poddany badaniom na stanowisku diagnostycznym. Wyniki pomiarów (Wyniki badań diagnostycznych) podano w Karcie weryfikacji układu kierowniczego. Na podstawie dołączonej dokumentacji porównaj otrzymane wyniki z danymi technicznymi odczytanymi z dokumentacji. Dokonaj ich oceny i uzupełnij Kartę weryfikacji.
Podczas badań stwierdzono uszkodzenie sworznia kulowego łączącego lewy drążek wzdłużny z ramieniem zwrotnicy oraz nieprawidłowe ciśnienie w ogumieniu kół przednich.
Wykonaj wymianę uszkodzonych części i przeprowadź regulację ciśnienia w ogumieniu kół przednich do prac polowych (zapisz wartość ciśnienia w Karcie weryfikacji). Wyreguluj luz osiowy łożyskowania koła przedniego prawego oraz zbieżność kół przednich. Wykonaj smarowanie sworzni zwrotnic.
W trakcie naprawy posługuj się dokumentacją techniczną dostępną na stanowisku i przestrzegaj zasad bhp i przepisów ppoż.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- karta weryfikacji układu kierowniczego,
- naprawiony układ kierowniczy,
- wykonana regulacja i obsługa układu kierowniczego po naprawie oraz
przebieg wykonania wymiany sworznia kulowego i regulacji.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M2