LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M2 - STYCZEŃ 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: M.02-01-16.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Oceń stan techniczny i wykonaj naprawę układu zasilania paliwem ciągnika znajdującego się na stanowisku egzaminacyjnym. Z wywiadu przeprowadzonego z użytkownikiem ciągnika wiadomo, że pompa wtryskowa, wtryskiwacze oraz dwukomorowy filtr szeregowy są sprawne. Silnika nie można uruchomić i nie można odpowietrzyć układu paliwowego. Przed przystąpieniem do naprawy układu paliwowego dokonaj oględzin i oceny stanu technicznego elementów tego układu, a swoje uwagi zapisz w Karcie weryfikacji układu zasilania paliwem. Sporządź Wykaz części zakwalifikowanych do wymiany, a następnie przeprowadź naprawę układu zasilania paliwem. Po naprawie uruchom ciągnik i sprawdź, czy na połączeniach układu paliwowego nie występują wycieki. Naprawę wykonaj zgodnie z przepisami bhp i ochroną środowiska, uporządkuj stanowisko.
Karta weryfikacji układu zasilania paliwem
Wynik oceny
Podzespół zasilania (Zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie)
,. -1- Opis niesprawności
paliwem
Stan prawidłowy Stan nieprawidłowy
Przewody wysokiego ciśnienia Przewody niskiego ciśnienia Filtr wstępny Pompa zasilająca
Wykaz części zakwalifikowanych do wymiany
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M2